عشقولانه ها

گویند رمز عشق مگوئید و مشنوید××××مشکل حکایتیست که تقریر می کنند

نمیخواهم بمیرم

«نمیخواهم بمیرم »
اگر زشت و اگر زیبا
اگر دون و اگر والا
من این دنیای فانی را
هزاران بار از آن دنیای باقی ، دوستتر دارم...!
«فریدون مشیری»

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 22:41  توسط پیمان  | 

*یـــــــــــــــــــــــــک با یک* برابر نیست...معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گردپنهان بود

ولی ‌آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وان یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق می زد
برای آنکه بی خود، های و هو می کرد و با آن شور بی پایان
تساوی های جبری رانشان می داد
با خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت

*یک با یک برابر هست*

از میان جمع شاگردان یکی برخاست
همیشه یک نفر باید به پا خیزد
به آرامی سخن سر داد
تساوی اشتباهی فاحش و محض است

معلم معلم
مات بر جا ماند!
و او پرسید
اگر یک فرد انسان واحد یک بود آیا باز

یک با یک برابر بود؟

سکوت مدهوشی بود و سئوالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد
آری برابر بود.

و او با پوزخندی گفت
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت بالا بود
وانکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت
پایین بود!!!

اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که صورت نقره گون
چون قرص مه می داشت
بالا بود
وان سیه چرده که می نالید
پایین بود!!!

اگریک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد

حال می پرسم

یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خواران
از کجا آماده می گردید؟

یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد ؟

یک اگر با یک برابر بود

پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد ؟
یا که زیر ضربت شلاق له می گشت ؟

یک اگر با یک برابر بود

پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟

معلم ناله آسا گفت
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید:

*یـــــــــــــــــــــــــک با یک* برابر نیست...

خسرو گلسرخی
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 23:29  توسط پیمان  | 

ایرج میرزا

بوسه مگر چیست فشار دو لب
آنکه گناه نیست چه روز و چه شب

بوسه یعنی  وصل شیرین دو لب
بوسه یعنی عشق در اعماق شب

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق
بوسه یعنی آتش و گرمای تب

بوسه یعنی لذت از دلدادگی
لذت از شب  لذت از دیوانگی

بوسه یعنی حس خوب طعم عشق
طعم شیرینی به رنگ سادگی

بوسه یعنی  آغازی برای ما شدن
لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان
بوسه بر می دارد این شرم از میان

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط
بوسه یعنی عشق خالی از گناه

بوسه یعنی قلب تو از آن من
بوسه یعنی تو همیشه مال من

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:28  توسط پیمان  | 

جریان چیه؟

جریان چیه؟
چرا فاحشه هاخوشگل ترن؟!
چرا پسرای خانم باز جذاب ترن؟!
چرا آدمای الکلی و سیگاری باحال ترن؟!
چرا با اونایی که دیگران رو مسخره می کنن بیشتر به آدم خوش میگذره؟!
چرا اونایی که خیانت می کنن، تهمت میزنن، غیبت می کنن، دروغ میگن موفق ترن؟!
چرا همیشه بدا بهترن؟!
انگــــار برای خوب بودن باید بد بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 21:4  توسط پیمان  | 

این كجا و آن كجا - شعری از ایرج میرزا

کارگر در زیر کار و دخترک در زیر یار

                                                    هردو مینالند اما این کجا و آن کجا

 

یک منار در اصفهان و یک منار زیر پتو

                                                   هر دو جنبانند اما این کجا و آن کجا

 

دختر دروازه غار و دختر دریا کنار

                                                   هردو عریانند اما این کجا و آن کجا


نو عروس در حجله و جنگجو در کاروزار

                                                   هردو خونینند اما این کجا و آن کجا


بند تنبان فاطی و کرست زی زی خانوم

                                                   هردو چسبانند اما این کجا و آن کجا


نیزه داران در مصاف و بیضه داران در لحاف

                                                   هردو در رزمند اما این کجا و آن کجا


خشت سازان در بیابان، عشقبازان در اتاق

                                                   هر دو میمالند اما این کجا و آن کجا


چرخ و دنده زیر ماشین، مردوزن زیر لحاف

                                                   هر دو در گیرند اما این کجا و آن کجا


میترا با روژ لب، مش حسن با ماله اش

                                                   هردو میمالند اما این کجا و آن کجا


بوسه های دلبر و نقل و نبات و با قلوا

                                                   هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا


دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

                                                   هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا


چکمه خانم شهین و چکمه شمر لعین

                                                   هردو از چرمند اما این کجا و آن کجا


شکر مازندران و شکر هندوستان

                                                   هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا


بچه در قنداق و آ خ و ن د در وطن

                                                   هردو می رینند اما این کجا و آن کجا

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 10:34  توسط پیمان  | 

مطالب قدیمی‌تر